Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019

JĘZYK ANGIELSKI - Pani Dorota Grążka 

Zajęcia rozwijające zainteresowania dla klas III gimnazjum - poniedziałek 8.00 - 8.45

Zajęcia wyrównawcze dla klas ósmych - środa 7.10 - 7.55