Edukacja Wczesnoszkolna

Biologia  kl. 5

Biologia  kl. 6

Biologia  kl. 7

Biologia kl 8

Geografia  kl. 5

Geografia  kl. 6

Geografia  kl. 7

Geografia kl 8

Język angielski kl. 4

Język angielski kl.5

Język angielski kl.6

Język angielski kl.7

Język angielski kl 8 

Język niemiecki kl.7

Język niemiecki kl 8 

Język niemiecki sposoby oceniania

język polski kl4

język polski kl5

język polski kl6

język polski kl7

język polski kl 8

PSO matematyka klasy IV-VIII

matematyka kl IV

matematyka kl V

matematyka kl VI

matematyka kl VII

matematyka kl VIII

historia kl IV

historia kl V

historia kl VI

historia kl VII

przyroda kl 4

wychowanie fizyczne klasy 4 - 8
 

chemia kl.7

chemia kl.8

program WDŻ kl. 5 i 6

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zajęcia komputerowe kl. 4-6

Technika kl. 4-6

Plastyka kl 4-6

Plastyka kl 7

Muzyka kl. 4-7 SP

Fizyka kl. 7

Fizyka kl. 8

EDB

EDB-sposoby oceniania