Placówki

Gminne Przedszkole

SP w Tyliczu

SP w Mochnaczce