Samorząd Uczniowski SP Mochnaczka N.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Mochnaczce Niżnej w roku szkolnym 2016/2017:

PRZEWODNICZĄCA - Dominika Florian - klasa szósta

ZASTĘPCA - Jakub Florian - klasa szósta

SEKCJA PORZĄDKOWA - Kacper Kałuziński, Karol Radzik - klasa szósta

SEKCJA DEKORACYJNA - Emilia Golonka, Daria Wnęk - klasa szósta

Opiekunem Samorządu została Pani mgr Agnieszka Szkarłat.

==============================