Regulamin Stołówki Szkolnej

Raport z Ewaluacji Problemowej - Publiczne Gimnazjum

Raport z Ewaluacji Problemowej - Szkoła Podstawowa

Statut Gminne Przedszkole

 

Statut Szkoły Podstawowej

Regulamin wycieczek

Regulamin przyznawania stypendium naukowego

Informacja i wniosek o stypendium socjalnym

(% dlm wniosek_styp_2017.doc button %)

Druk zwolnienia lekarskiego z wychowania fizycznego

Polisa ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa - oferta

Polisa - wniosek

Polisa Ubezpieczeniowa