Zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną

Regulamin przyznawania świadczenia socjalnego pracownikom szkoły

Regulamin Stołówki Szkolnej

Statut Gminne Przedszkole

 

Statut Szkoły Podstawowej

Regulamin wycieczek

Regulamin przyznawania stypendium naukowego

Informacja i wniosek o stypendium socjalnym

Druk zwolnienia lekarskiego z wychowania fizycznego

Druk zwolnienia z lekcji WDŻ

Polisa ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa - oferta

Polisa - wniosek

Polisa Ubezpieczeniowa