Wywiadówki i Dni Wolne

Spotkania z rodzicami

02 września( czwartek) 2021r. :

- klasa pierwsza – godzina 16.00 ( w związku ze zmianą nauczyciela prowadzącego),

- klasa IV i VII b – godzina 15.30 ( w związku z wyjazdem na wycieczkę).

14 września ( wtorek) 2021r. –

- pozostałe klasy: II, III, V, VI, VII a, VIII a, VIII b – godzina 16.00.

07 grudnia 2021r.

- klasy I- VIII: godzinę spotkania ustala wychowawca klasy ( wszyscy nauczyciele są dyspozycyjni w godzinach 15.00-17.00)

24 maja 2022r.

      - klasy I- VIII: godzinę spotkania ustala wychowawca klasy ( wszyscy nauczyciele są dyspozycyjni w godzinach 15.00-17.00)

 

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021r. - 31.12.201r.

Ferie zimowe 17.01.2022r. - 28.01.2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022r. - 19.04.2022r.

Dodatkowe dni wolne:  12.11.2021r., 05,07.01.2021r., 02.05.2022r,  maj 2022r.  3 dni (egzamin ósmoklasisty temin ustali dyrektor CKE) , 17.06.2022r.