Wywiadówki i Dni Wolne

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020r. - 31.12.2020r.

Ferie zimowe 04.01.2021r. - 18.01.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021r. - 06.04.2021r.

Dodatkowe dni wolne:  02.11.2020r., 30.04.2021r., 04-05.05.2021r,  25-27.05.2020r. (egzamin ósmoklasisty) , 04.06.2021r.