Arkusz obserwacji lekcji nauczyciela

Arkusz obserwacji zajęć w Gminnym Przedszkolu

Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej nauczyciela

Monitoring podstawy programowej przedszkole - oświadczenie

Monitoring podstawy programowej szkoła podstawowa - oświadczenie

Arkusz samooceny nauczyciela

Procedury dopuszczenie programów nauczania

Sprawozdanie z klasyfikacji 1-3

Sprawozdanie z klasyfikacji 4

Sprawozdanie z klasyfikacji 5-6

Sprawozdanie z klasyfikacji 7-8

Sprawozdanie zespołu przedszkolnego