ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

12.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Tyliczu obchodziliśmy Święto Patrona, czyli dzień poświęcony Kazimierzowi Pułaskiemu. Obchody rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. , a następnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem naszego Patrona.   Uczniowie  odśpiewali również „Pieśń konfederatów barskich” .   Po powrocie do szkoły  klasy młodsze rozpoczęły  realizację różnych projektów plastycznych. Odbył się także konkurs wiedzy oraz turniej krzyżówkowy .  Uczniowie pracowali   metodą warsztatową. Na zakończenie Święta Patrona odbył się konkurs pieśni patriotycznej. Uczniowie przedstawili swoją wersję dowolnie wybranej pieśni patriotycznej. Utwory wykonywano a capella . W tym roku konkurs pieśni był na wyjątkowo wysokim poziomie. 

Uczniowie klas starszych ( VII ab, VIII ab, III ab ) uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez zaproszonych gości : p. Janusza Kieblesza oraz p. Jana Boligłowę. Prezentacja dotyczyła historii konfederacji barskiej oraz naszego Patrona -K. Pułaskiego. Uzyskaliśmy wiele nowych i cennych informacji dotyczących pobytu K. Pułaskiego na terenie Tylicza, Muszynki oraz Izb.

Po zakończeniu spotkania uczniowie rozpoczęli prace w grupach. Tworzyli  prace  plastyczne i  literackie ,krzyżówki historyczne a także uczestniczyli w konkursie wiedzy. Wszyscy byli aktywni i wykazali się dużym zaangażowaniem. Efekty ich prac zostały wyeksponowane na korytarzach i w szkolnej bibliotece.

<< Wróć do poprzedniej strony