REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Dyrektor Samorządowego Centrum 

Edukacji Szkolnej w Tyliczu 

ogłasza 

zapisy w dniach 01.03.2019-22 .03.2019 dla dzieci 

do Gminnego Przedszkola 

oraz do klasy I Szkoły Podstawowej.

Karty zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły 

lub na stronie internetowej szkoły

 

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Regulamin rekrutacji do szkoły

Zgłoszenie do przedszkola

Zgłoszenie do szkoły

Oświadzcenie o zatrudnieniu

Oświadzcenie o miejscu zamieszkania

<< Wróć do poprzedniej strony