WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE - PRZEDSZKOLE.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla rodziców/opiekunów dzieci przedszkolnych obowiązujące w SCES Gminnym Przedszkolu w Tyliczu w roku szk.2020/21 opracowane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z... CZYTAJ WIĘCEJ

WYTYCZNE MEN, MZ I GIS DLA SZKÓŁ PRZEDSZKOLI.

Informacje dotyczące przedszkola. Informacje dotyczące wszystkich placówek.